Çekirge İlaçlama

Birçok kültür bitkisini yemek suretiyle büyük zararlara
neden olan çekirgelerin Ülkemizde ona yakın türü zararlı
olmaktadır.
Ülkemizde en yaygın bulunan türleri görülme ve zarar
yapma sırasına göre Yeşil Çekirge, Kara Çekirge, Fas
Çekirgesi, Madrap Çekirgesi ve İtalyan Çekirgesidir.
Yeşilçekirge türleri ve İtalyan çekirgesi Ülkemizde bütün
bölgelerde yaygın olarak bulunmakta olup, Fas çekirgesi
Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde, Güdük çekirge
Ege bölgesinde, Çizgili çekirge ve Madrap çekirgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde daha yaygındır.
Çekirgeler yazın yumurtalarını toprağın 4-5 cm
derinliğine bir yüksük içinde bırakırlar.
Kış, yumurta döneminde geçirilir. Çekirgelerin yumurta
bıraktıkları alanlara “Garsiyat alanları” adı verilir.